Bekanntmachung der Veröffentlichung des Haushaltsplans der Gemeinde Vestec für das Jahr 2022

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Vestec
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
12.1.2022
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
31.12.2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obec Vestec oznamuje, že dokument Rozpočet obce Vestec pro rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Dokumenty.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je možné v budově Obecního úřadu Vestec na adrese Vestecká 3, 252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka úřadu.

Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Vestec pro rok 2022.pdf