Oznámení o zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
14.6.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
24.6.2021

Oznámení o zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020

Výkaz-Fin-12_2020-včetně-příloh

Erklärungen

Anhänge zu den Erklärungen