Der Stadtrat von Černošice gibt durch öffentliche Bekanntmachung bekannt - Maßnahme allgemeiner Art Nr. 249/2021 Festlegung einer vorübergehenden Verkehrsregelung auf der Straße

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Černošice
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
13.9.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
29.9.2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 249/2021 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci