Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntmachung der gemeinsamen Anhörung und Ausstellung von Änderungsentwürfen zu Welle V des HMP - stadtweite wesentliche Änderungen

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
19.11.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
6.1.2022

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00, Z 2896/00, Z 2898/00, Z 2899/00, Z 2945/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP HMP) společným jednáním o návrzích změn a zveřejnění příslušných návrhových dokumentací. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů změn ÚP na udržitelný rozvoj území.

Společné jednání se bude konat dne 7.12.2021 od 15:30 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Veřejná vyhláška – oznámení, příslušné návrhy změn a zmíněná dokumentace budou vystaveny na webových stránkách www.praha.eu od 19.11. 2021 do 6.1.2022.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 5.1.2022 včetně, může připomínky podávat každý.

Veřejná vyhláška – Oznámení_vlna V