Öffentliche Bekanntmachung - Ankündigung der gemeinsamen Sitzung und Herausgabe des Entwurfs der Änderung Z 3252/15 des HMP (Hintergrund des Parkplatzes des Prager Zoos)

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
19.11.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
6.1.2022

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 3252/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP HMP) společným jednáním o návrhu změny a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

Společné jednání se bude konat dne 7.12.2021 od 8:30 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Veřejná vyhláška – oznámení a kompletní návrh změny budou vystaveny na webových stránkách www.praha.eu od 19.11. 2021 do 6.1.2022.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 3.1.2022 včetně, může připomínky podávat každý.

Veřejná vyhláška – Oznámení_změna Z 3252/15