Öffentliche Bekanntmachung - Öffentliche Anhörung zur vorgeschlagenen Aktualisierung Nr. 5 der Grundsätze der räumlichen Entwicklung der Hauptstadt Prag Prag findet am 16.11.2021 statt.

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
15.10.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
23.11.2021

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Kompletní návrh Aktualizace č.5 ZÚR HMP je dostupný dálkovým přístupem na adrese www.praha.eu. Veřejné projednání se bude konat formou on-line streamové videokonference dne 16.11.2021 od 10:00. Stanoviska, připomínky a námitky je nutné podat písemně (dotazy přes chat nebo telefonicky nelze považovat za podané připomínky) nejpozději do 7 dnů od veřejného projednávání, tedy do 23.11.2021.

Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntgabe des Beginns des Verfahrens zur Herausgabe der Aktualisierung Nr. 5 der Grundsätze der räumlichen Entwicklung der Hauptstadt Prag Prag