Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntmachung über die Einleitung des Verfahrens zur Änderung von Welle 15 des lokalen Entwicklungsplans

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
5.11.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
14.12.2021

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání změn vlny 15 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) a konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Veřejné projednání se bude konat 7.12. 2021 od 9:00 hod formou on-line streamované konference.

Die zur Diskussion stehenden Dokumente werden an der offiziellen Tafel des Rathauses veröffentlicht. Prag und in einer Weise, die den Fernzugriff ermöglicht (www.praha.eu), vom 5. November 2021 bis einschließlich 14. Dezember 2021.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 15 Z 3239/15