Im Falle einer plötzlichen Störung des Empfangs von Fernsehsendungen über die Antenne wenden Sie sich bitte an die CTU.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznamuje, že v našem regionu jsou uváděny do provozu základnové stanice nových mobilních sítí 4G a 5G. To může způsobit náhlé zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Více informací jak v takovém případě postupovat naleznete na stránkách ČTÚ.