Finanční výbor

Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Ing. René Tůma

Předseda Finančního výboru

rene.tuma@email.cz

Ing. Petr Krešňák

Člen Finančního výboru

pkresnak@vestec.cz

Miroslav Pašek

Člen Finančního výboru

mirek.pasek@modernikuchyne.cz

Ing. Markéta Krýslová

Člen Finančního výboru

marketa_kryslova@kb.cz

Ing. Martin Votava

Člen Finančního výboru

m.votava@hotmail.com

Ing. Tomáš Krátký

Člen Finančního výboru

TKratky@seznam.cz