Dekrete und Verordnungen

Dekrete und Verordnungen Jahr 2021

Gemeindeverordnung Nr. 2/2021 zur Ergänzung der Gemeindeverordnung Nr. 6/2019 über die örtliche Hundesteuer

Gemeindeverordnung Nr. 1/2021 über die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung auf öffentlichen Plätzen und die Regelung der Verwendung von Feuerwerkskörpern

Dekrete und Verordnungen 2020

Verordnung der Gemeinde Vestec Nr. 1/2020

Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 1/2020 der Gemeinde Vestec über die Aufhebung der allgemeinverbindlichen Verordnung Nr. 5/2019 über die lokale Wohnsitzsteuer

Dekrete und Verordnungen 2019

Allgemeine verbindliche Verordnung Nr. 7/2019 der Gemeinde Vestec zur Änderung der allgemeinen verbindlichen Verordnung Nr. 2/2019 über die Regulierung von Glücksspielen

Karte zur Allgemeinverfügung der Gemeinde Vestec Nr. 7/2019

Gemeindeverordnung Nr. 6/2019 über die örtliche Hundesteuer

Gemeindeverordnung Nr. 5/2019 über die lokale Wohnsitzsteuer

Gemeindeverordnung Nr. 5/2019 über die lokale Wohnsitzsteuer

Gemeindeverordnung Nr. 4/2019 zur Änderung der Gemeindeverordnung Nr. 1/2010 über die Gewährleistung der örtlichen öffentlichen Ordnung und über die Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Sauberkeit der öffentlichen Räume im Zusammenhang mit der Hundezucht in der Gemeinde Vestec

Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 3/2019 der Gemeinde Vestec zur Ergänzung der Allgemeinverbindlichen Verordnung Nr. 2/2016 der Gemeinde Vestec, geändert durch die Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 1/2018 zur nächtlichen Ruhe

Richtlinie Nr. 1/2019 über das Verfahren der Gemeinde Vestec bei der Vergabe kleinerer öffentlicher Aufträge

Städtischer Erlass Nr. 2/2019 zur Regulierung des Glücksspiels

Anlage - Karte zur Allgemeinverfügung der Gemeinde Vestec Nr. 2/2019

Gemeindeverordnung Nr. 1/2019 zur Ergänzung der Gemeindeverordnung Nr. 3/2016 über die Regelung der Verwendung von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen

Dekrete und Verordnungen 2018

Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 2/2018 der Gemeinde Vestec, die die Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 5/2011 zur Festlegung der örtlichen Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raums, geändert durch die Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 3/2013 und die Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 5/2013, ändert

Karte von

Allgemeinverbindliche Verordnung der Gemeinde Vestec Nr. 1/2018 zur Änderung der Allgemeinverbindlichen Verordnung der Gemeinde Vesec Nr. 2/2016 über die nächtliche Ruhe

Dekrete und Verordnungen 2017

Richtlinie Nr. 1/2017 über das Verfahren der Gemeinde Vestec bei der Vergabe kleinerer öffentlicher Aufträge

Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 2/2017 der Gemeinde Vestec über die Aufhebung der allgemeinverbindlichen Verordnung

Verordnung Nr. 1/2017 der Stadtverwaltung von Vestec

Allgemeinverbindliche Verordnung der Gemeinde Vestec über die Regelung lärmintensiver Tätigkeiten Nr. 1/2017

Dekrete und Verordnungen 2016

Städtischer Erlass Nr. 4/2016 über die Regulierung des Glücksspiels

Allgemeinverbindliche Verordnung der Gemeinde Vestec über die Regelung der Verwendung von Feuerwerkskörpern im öffentlichen Raum Nr. 3/2016

Allgemeinverbindliche Verordnung Nr. 2/2016 der Gemeinde Vestec zur nächtlichen Ruhe

Gemeindeverordnung Nr. 1/2016 über das Rauchverbot an öffentlich zugänglichen Orten, die für Personen unter 18 Jahren bestimmt oder reserviert sind.

Dekrete und Verordnungen 2015

Gemeindeverordnung Nr. 1/2015 zur Änderung der Gemeindeverordnung Nr. 2/2012 über das System der Sammlung, der Abholung, des Transports, der Sortierung, der Verwendung und der Beseitigung von Siedlungsabfällen, einschließlich des Systems der Bewirtschaftung von Bauabfällen, und über die Gebühr für Siedlungsabfälle in der Fassung der Verordnung Nr. 1/2013

Dekrete und Verordnungen 2014

Richtlinie Nr. 3/2014 über das Verfahren der Gemeinde Vestec bei der Vergabe kleinerer öffentlicher Aufträge

Richtlinie Nr. 2/2014 über die Rechnungslegung für Vermögenswerte und Personen

Richtlinie Nr. 1/2014 zur Festlegung von Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten beim Betrieb des kommunalen Kameraüberwachungssystems Vestec

Dekrete und Verordnungen 2013

Allgemeine verbindliche Verordnung Nr. 5/2013 der Gemeinde Vestec zur Änderung der Allgemeinen verbindlichen Verordnung Nr. 5/2011, die die lokale Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raums festlegt, geändert durch die Allgemeine verbindliche Verordnung Nr. 3/2013

Gemeindeverordnung Nr. 4/2013 zur Änderung der Gemeindeverordnung Nr. 3/2012 zur Einrichtung der Gemeindepolizei Vestec

Gemeindeverordnung Nr. 3/2013 zur Änderung der Gemeindeverordnung Nr. 5/2011 zur Festsetzung der örtlichen Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raums

Gemeindeverordnung Nr. 2/2013 über den Schutz der Nachtruhe und die Regulierung von lärmenden Aktivitäten

Gemeindeverordnung Nr. 1/2013 zur Änderung der Gemeindeverordnung Nr. 2/2012 über das System der Sammlung, der Abholung, des Transports, der Sortierung, der Verwendung und der Entsorgung von Siedlungsabfällen, einschließlich des Systems der Bewirtschaftung von Bauabfällen, und über die Gebühr für Siedlungsabfälle

Dekrete und Verordnungen 2012

Gemeindeverordnung Nr. 3/2012 zur Einrichtung der Gemeindepolizei Vestec

Gemeindeverordnung Nr. 2/2012 über das System der Sammlung, der Abholung, des Transports, der Sortierung, der Verwendung und der Entsorgung von Siedlungsabfällen, einschließlich des Systems der Bewirtschaftung von Bauabfällen, und über die Gebühr für Siedlungsabfälle

Verordnung Nr. 1/2012 Allgemeinverbindliche Verordnung der Gemeinde Vestec zur Aufhebung der allgemeinverbindlichen Verordnung Nr. 1/2008 - Gebühren für Spielautomaten

Dekrete und Verordnungen 2011

Dekret Nr. 7/2011 über das Verfahren zur Kennzeichnung von Straßen mit Namen und das Verfahren zur Kennzeichnung von Gebäuden mit beschreibenden Nummern

Verordnung Nr. 6/2011 über die örtliche Gebühr für die Erlaubnis, ausgewählte Orte und Teile der Gemeinde mit einem Kraftfahrzeug zu befahren

Vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1

Vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za rekreační pobyt

Vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška c. 2/2011 o místním poplatku ze psů

Místní rybářský řád obce VESTEC 2011

Směrnice č. 2/2011, Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Obce Vestec

Vnitřní směrnice č. 1/2011, o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Nařízení obce č. 1/2011, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích

Vyhlášky a nařízení rok 2010

Vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje zabezpečení veřejného pořádku a zjištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec

Vyhlášky a nařízení rok 2009

Vyhláška č. 2/2009, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Vnitřní směrnice č. 1/2009 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec

Vyhláška č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2007 o poplatku za komunální odpad.

Vyhlášky a nařízení rok 2008

Vyhláška č. 6/2008, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2008.

Vyhláška č. 5/2008 o místních poplatcích za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Vyhláška č. 4/2008 o místních poplatcích za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích za užvání veřejného prostranství

Vyhláška č. 2/2008 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT A Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Vyhláška č. 1/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Vnitřní směrnice č. 1/2008 O POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Vyhlášky a nařízení rok 2007

Místní rybářský řád obce Vestec 2007

Vyhláška č. 4/2007 o poplatku za komunální odpad

Vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 2/2007 o poplatku za komunální odpad

Vyhláška č. 1/2007 o užívání obecního rybníka

Vyhlášky a nařízení rok 2006

Nařízení č. 3/2006 o stavební uzávěře na pozemku č. 327/16

Vyhláška č. 3/2006 upravující vyhlášku č. 1/2006

Nařízení č. 2/2006 o stavební uzávěře v rozvojových lokalitách

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu po změně č. 3

Vyhlášky a nařízení rok 2004

Vyhláška č. 7/2004 upravující vyhlášku č. 2/2004 o místních poplatcích

Vyhláška č. 6/2004 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat

Vyhláška č. 5/2004 o udržování čistoty a veřejného pořádku

Vyhláška č. 4/2004 o znaku a praporu obce Vestec

Vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích