Anordnung zur Aufhebung der im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Geflügelpest verhängten Schutzmaßnahmen

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Übrig
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
12.1.2023
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
30.1.2023

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření, které vyhlásila Státní veterinární správa dne 9.12.2022 v souvislosti s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech v Hrusicích a Chomutovicích u Dobřejovic, okr. Praha-východ a zrušila ochranná opatření v uzavřeném pásmu.

Toto opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů.

00174 _Nařízení_veterinarni_sprava.pdf