Bekanntgabe von Zeit und Ort der Wahlen zum Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Vestec
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
22.9.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
10.10.2021

Starosta obce Vestec podle §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat

  • v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 ve Vestci je červená třída v budově Mateřské školy Vestec, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, pro všechny voliče (občany České republiky), kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Vestec.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat o umožnění hlasovaní do přenosné volební schránky ve dnech voleb. Potřebujete-li hlasovat do přenosné volební schránky, kontaktujte obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 (před konáním voleb) nebo volejte okrskovou volební komisi na tel. 724 09 09 07 ve dnech voleb. Pochůzka s přenosnou volební schránkou bude probíhat v sobotních dopoledních hodinách.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf