Öffentliche Bekanntmachung - Festlegung einer vorübergehenden Verkehrsregelung auf der Straße ul. Průmyslová und Nad Safinou I - 27.2.-10.3. 2023

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Černošice
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
23.1.2023
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
8.2.2023

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, na základě návrhu ČEZ Distribuce, a.s., po projednání s Policií ČR dne 24.5.2022 stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. Průmyslová a Nad Safinou I ve Vestci dle přiložené situace, která je součástí tohoto ustanovení.

Dopravní značení bude osazeno od 27.2. 2023 do 10.3. 2023 z důvodů uložení kabelů NN ČEZ Distribuce, a.s., stavby č. IV-12-6029865.

VV_OOP8/2023_prechodna_uprava_CEZ.pdf