Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Vestec
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
12.7.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
23.7.2021

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události