Entscheidung, die Entscheidung der Gemeinde Černošice Nr. MUCE 86157/2022 OSU aufzuheben und zur erneuten Prüfung zurückzugeben

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Übrig
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
25.1.2023
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
10.2.2023

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen „odvolací orgán“) rozhodl o odvolání účastníků řízení proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice, Odboru stavebního úřadu – oddělení dopravy a správy komunikací, č.j. MUCE 86157/2022/ OSU ze dne 24.5. 2022, jímž byl schválen záměr na stavbu „Výstavba dopravní infrastruktury a inženýrských sítí Jesenice 8 – dostavba území“ takto: Rozhodnutí Městského úřadu Černošice, Odboru stavebního úřadu – oddělení dopravy a správy komunikací, č.j. MUCE 86157/2022/ OSU, spis. zn.: výst.: 68640/2018/Sp ze dne 24.5. 2022 se podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc se vrací prvoinstančnímu orgánu k novému projednání.

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

00316_Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí_KUSK.pdf