Öffentliche Bekanntmachung - Stadtrat von Kladno - kommunale Abfallgebühren für 2019

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Übrig
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
20.10.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
22.11.2021

Magisrát města Kladna, Odbor finanční – správce místních poplatků, oznamuje, že od 20.10.2021. do 22.11.2021 je u správce poplatku v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/6023/21-2, kterým je vyměřen místní poplatek ze svozu komunálního odpadu za kalendářní rok 2019 na základě přihlášení fyzické osoby k pobytu.

Věřejná vyhláška – Magistrát města Kladna