Öffentliche Bekanntmachung - Ankündigung einer wiederholten öffentlichen Anhörung zum Entwurf der Änderung der Welle 19 Z 3353/19 des Flächenwidmungsplans der Landeshauptstadt. Prag

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
6.2.2023
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
15.3.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání opakovaného veřejného projednání a vystavení navrhované změny Z 3353/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 8. 3. 2023 od 10:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 15. 3. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít System zur Unterstützung der Raumplanung.

Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání Z3353/19.pdf