Öffentliche Bekanntmachung - Ankündigung des Beginns des Verfahrens zur Herausgabe von Änderungen der Welle 08 von U 1365/08 und U 1367/08 des HMP

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
18.7.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
25.8.2021

Magistrát HMP informuje o konání veřejného projednání o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.