Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntgabe der Einleitung des Verfahrens zum Erlass der Änderung der Welle 10 Z 3107/10 des HMP

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Prag
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
18.7.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
25.8.2021

Magistrát HMP informuje o konání veřejného projednání o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území. Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.