Änderung der Siedlungsabfallgebühren im Jahr 2022

Hlavní změnou oproti dosavadním zvyklostem je skutečnost, že die Gebühr für das Jahr 2022 wird RÜCKZAHLUNG und nicht wie bisher im Voraus gezahlt. Vyúčtování spotřeby za rok 2022 tak proběhne v lednu 2023 s povinností zaplatit poplatek nejpozději do 30.4. 2023. Neposílejte teď prosím žádné platby, zrušte své trvalé příkazy.

Cena bude stále nastavena dle kapacity nádoby, nově se ale bude uvádět za 1 litr kapacity nádoby. Po přepočtu dle velikosti nádoby odpovídá přibližně dosavadním cenám. Svozy nádob budou probíhat stejně jako v minulém roce. Chcete-li změnit četnost svého svozu či velikost nádoby, kontaktujte prosím in schriftlicher Form Geben Sie dabei unbedingt das Datum der Änderung an.

Více informací naleznete v sekci Lokale Gebühren.