Discussion with the authors of the study Green Spine and Village Visitors

Zveme všechny občany na setkání s autory revize studie Zelená páteř a představení plánovaných úprav na návsi obce.

Setkání se bude konat ve středu 15. února od 17:00 ve velkém sálu v areálu BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec.

plakát_zelená_páteř_náves_2023.pdf