Kindergarten

The kindergarten is located directly in the village and its capacity is a maximum of 140 children aged 3 years and older. In addition to reaching the age of 3 years, the applicant must meet the condition of permanent residence in the municipality. The municipality of Vestec is the founder of the kindergarten.

I want to find out more information about the kindergarten

Primary school

In the past, the municipality of Vestec signed a cooperation agreement with the town of Jesenice and also with the Prague 11 municipality, which enables the admission of Vestec children to primary schools in Jesenice and Prague 11.

Campanus BUS information

 

Enrolment in the 1st grade for the school year 2023/2024

The municipality of Vestec has a cooperation agreement for the next school year with the Prague 11 municipal district a also with the town of Jesenice.

All primary schools established by the Prague 11 district and primary schools established by the town of Jesenice will accept Vestec pupils to compulsory school attendance in the school year 2023/2024.The admission criteria are set by the headmasters of individual primary schools, but in general, priority is given to children from the catchment areas of the school, then children with a permanent address in Vestec will be admitted.

Parents have the opportunity to apply to more than one primary school.

Enrolments in all primary schools established by the municipal district Prague 11 will take place 12 - 13 April 2023 (Primary School Ke Kateřinkám 11 - 12 April 2023). From 1 April 2023, some schools allow you to generate an enrolment form and book a specific enrolment date at that school on the https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. In the past years, the municipality of Vestec has concluded partial cooperation agreements with the following primary schools: Campanus Primary School, Primary school Ke Kateřinky, Primary school Mikulova, Elementary school Donovalská, Primary School of May Victory 1554, Primary School and Kindergarten Chodov. To the Campanus Primary School, which is still attended by most Vestec children, the municipality of Vestec provides school bus (morning and afternoon) for pupils in grades 1-3.

Enrolment in Elementary school Zdiměřice will take place in the term 18. – 19.4. 2023, with the possibility to apply for enrolment electronically from 14 March 2023 on the school's website.

Enrolment in Primary School and ZUŠ Jesenice will take place in the term 3. – 4.4. 2023, with the possibility to apply for enrolment electronically on 20 - 24 March 2023 on the school's website.

Most schools organise in March Open Day for future first-year students, keep an eye on each school's website.

Information on enrolment in the 1st grade in the year 2023/2024.pdf

Zápis do Mateřské školy Vestec pro školní rok 2023/2024

Zápis bude probíhat dne 9. 5. 2023 od 8:30 do 16:30 v budově Mateřské školy Vestec (U Hřiště 576, Vestec) a je určen pro všechny děti, které nejpozději 31.8. 2023 dovrší věku 3 let. Zápis je určen také pro ukrajinské děti se statutem dočasné ochrany.

Konkrétní čas je možné si rezervovat od 11. 4. 2023 na odkazu zveřejněném na webových stránkách školky. Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (nebo jím pověřená osoba) a předloží:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a trvalého bydliště. Cizinci předkládají pas rodiče i dítěte, nebo průkaz trvalého pobytu rezidenta. Ukrajinské děti, kterým byla udělena dočasná ochrana, předkládají potvrzení o pobytu a vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
  • the child's birth certificate
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře (2. strana)

Každá žádost bude mít přidělené registrační číslo. Žádost o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Kritéria pro přijetí do MŠ Vestec