University of the Third Age - U3V

The U3V started its activities in 2011 and provides general, leisure and non-vocational education at university level to people in later life, which universities traditionally include in their lifelong learning offer. The University of the Third Age also offers the possibility of education to Vestec seniors close to their homes - lectures are held once a fortnight in the Biocevo building (Průmyslová 595, Vestec) in the form of virtual lectures on the Internet. The University of the Third Age is a project of the Czech University of Agriculture in Prague.

V každém roce se konají 2 semestry na různá témata. Pro letní semestr školního roku 2022/2023 jsme vybrali tato témata:

 1. Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

  Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

  Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

  Osnova

  • Sex v době temna
  • Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
  • Kriminalita a každodennost
  • Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
  • Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
  • Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)
 2. Umění rané renesance v Itálii

  Lektor: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

  Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

  Osnova

  • Počátky, principy a objevy rané renesance
  • Filippo Brunelleschi
  • Masaccio
  • Donatello
  • Sandro Botticelli
  • Andrea del Verrocchio

Přednášky budou probíhat v roce 2023 v termínech: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3.. 28.3. a 11.4. 2023  jako online přednášky, tedy z domova.  

www.e-senior.czu.cz

V zimním semestru 2022/23 proběhly přednášky na témata IKONOGRAFIE a KLENOTY BAROKA.

V letním semestru 2022 proběhly tyto přednášky na témata ARMÉNIE BLÍZKÁ VZDÁLENÁ, ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH II

In 2020, the spring semester of the U3V was held on the theme: Leonardo da Vinci (1452-1519): the Renaissance uomo universale. In 2019, the spring semester of the U3V was held on the theme: Gems of Baroque Sculpture in the Czech Lands, and the autumn semester on Gian Lorenzo Bernini.

Citizens of retirement age (i.e. eligible for a retirement pension) or disabled pensioners can apply. The price remains long-term 300 CZK/ student/ semester. Semesters start in October and February and include 6 video lectures.

Those interested in studying at U3V can apply at:

 • tel.: 313 035 501 (municipal office)
 • tel.: 724 211 721 (Libuše Jarolímková)
 • e-mail: jarolimkova@gmail.com

Prerequisites for successful completion of the course: 80% attendance, completion of tests. For more information about U3V and study requirements, please visit:  www.e-senior.czu.cz

Students who complete the entire study programme in the prescribed six semesters will receive a "Certificate of Graduation from the University of the Third Age" upon graduation in Prague - Suchdol. Since its establishment, we have already had several graduates in Vestec.