Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v termínu 8. a 9. října 2021.

  • Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.
  • Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.pdf
  • Státní volební komise vylosovala čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021
  • Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon podepsal dne 3. 8. 2021 prezident republiky. Dne 13. 8. 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb. More information here.
    POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Voličské průkazy

Od okamžiku vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost  o voličský průkaz lze doručit v elektronické podobě pouze z datové schránky fyzické osoby žadatele, v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Poslední datum pro přijetí žádostí prostřednictvím datové schránky nebo pošty je v pátek 1.10.2021, osobně je možné zažádat až do středy 6.10.2021 16:00.

Samotný voličský průkaz může být voliči vydán nejdříve 15 dní přede dnem konání voleb, tj. od  23.9.2021. 

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu

Informace starosty

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje starosta obce Vestec informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021:

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: U Hřiště 576, 252 50 Vestec (budova mateřské školy)

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Convening the first meeting of the precinct election commission

V souladu s § 14c odst.1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta obce Vestec první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021  na středu 15. září 2021 od 17:30 v budově obecního úřadu Vestec (Vestecká 3, 252 50 Vestec).

Účast všech členů je nutná.

Svolání prvního zasedání OVK.pdf

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.