Elections to the regional council

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční v termínu 20. a 21. září 2024.

Ode dne vyhlášení voleb (12. 6. 2024) lze podat žádosti o vydání voličského průkazu – voličský průkaz opravňuje voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Písemné žádosti s ověřeným podpisem nebo žádosti podané datovou schránkou žadatele či přes Portál občana lze podat do pátku 13. 9. 2024 do 16:00. Osobně učiněné žádosti lze podávat do středy 18. 9. 2024 do 16:00 at the Vestec municipal office.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. do úterý 17. 9. 2024.

Downloads

Žádost o vydání voličského průkazu - Krajské 2024

Plná moc pro vyzvednutí voličského průkazu

 

 

Předchozí volby do zastupitelstva Středočeského kraje will take place on 2 and 3 October 2020 and were significantly affected by the epidemic of the covid-19 disease (people could also vote in quarantine and strict hygiene measures were observed in polling stations).

In the Central Bohemian Region, the coalition was formed by representatives of STAN, ODS, the Pirates and the Allies for the Central Bohemian Region, who have a total of 50 votes out of 65. Petra Pecková, the first on the STAN candidate list, has become governor. Voter turnout in the region was 40.66 %.