Notice of deposit of a document

Category:
Others
Date of publication:
30.9.2021
Date of download:
15.10.2021

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, oznamuje uložení písemnosti č.j. MěÚJ/12408/2021/Haj ze dne 30.09.2021 nabyvatelům pozemku parc. č.  684/9 k.ú. Vestec u Prahy. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Notice of deposit of a document