Notice of initiation of proceedings on an application for review

Category:
Others
Date of publication:
14.3.2023
Date of download:
31.3.2023

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako správní orgán, oznamuje všem známým účastníkům řízení ve věci stavby: “ Napojení území STAR na metro D“, že zahajuje správní řízení o obnovení řízení ve výše uvedené věci.

Notice of initiation of proceedings on an application for review