Notice of commencement of construction proceedings - Cycle track Jesenice - Zdiměřice, stage IV

Category:
Černošice
Date of publication:
22.12.2021
Date of download:
7.1.2022

Městský úřad Černošice oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: CYKLOSTEZKA JESENICE – Zdiměřice IV. Etapa a určuje lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky. Lhůta začíná běžet 15. den po vyvěšení tohoto oznámení, tedy 6.1.2022.

Oznámení o zahájení stavebního řízení – CYKLOSTEZKA JESENICE – Zdiměřice IV. Etapa