Notice of publication of the Budget Measure of 19.10.2022

Category:
Vestec
Date of publication:
7.11.2022
Date of download:
31.12.2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obec Vestec oznamuje, že dokument Rozpočtové opatření ze dne 19.10. 2022 je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Dokumenty/Rozpočet obce.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je možné v budově Obecního úřadu Vestec na adrese Vestecká 3,  252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka úřadu.