Notice of publication of the budget measure of 29.12.2022

Category:
Vestec
Date of publication:
20.1.2023
Date of download:
6.2.2023

Obec Vestec oznamuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, že výše uvedený dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Documents/Community.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je možné v budově Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka.