Černošice City Council announces by public notice - Measure of a general nature No. 249/2021 Determination of temporary traffic regulation on the road

Category:
Černošice
Date of publication:
13.9.2021
Date of download:
29.9.2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 249/2021 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci