Public notice - Announcement of the commencement of the procedure for the issuance of amendments to Wave 08 of U 1365/08 and U 1367/08 of the HMP

Category:
Prague
Date of publication:
18.7.2021
Date of download:
25.8.2021

Magistrát HMP informuje o konání veřejného projednání o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.