Public notice - Announcement of the commencement of the procedure for issuing the amendment of wave 10 Z 3107/10 of the HMP

Category:
Prague
Date of publication:
18.7.2021
Date of download:
25.8.2021

Magistrát HMP informuje o konání veřejného projednání o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území. Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.