Public Notice - Notice of commencement of the procedure for issuing a modification of Wave 19

Category:
Prague
Date of publication:
24.8.2021
Date of download:
30.9.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3321/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy