Sociální program obce

Výplaty příspěvků za rok 2023 pro žadatele, kteří zvolili možnost výplaty převodem na účet, probíhají v průběhu listopadu 2023. Výplaty v hotovosti budou probíhat od 20. 11. 2023 do 11. 12. 2023 v podatelně obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí až čtvrtek).

Nevyzvednuté příspěvky bez náhrady propadají (viz zveřejněná Pravidla sociálního programu níže). V případě dotazů volejte na telefonní číslo 313 035 509.

Žádosti o příspěvky na bydlení pro rok 2024 je možné podávat kdykoliv od ledna do září 2024. Při osobním podání bude totožnost žadatele ověřena na základě předloženého občanského průkazu. Podání je také možné prostřednictvím datové schránky žadatele, popř. poštou, pak je vyžadován ověřený podpis žadatele na žádosti.

 

Připravili jsme pro Vás souhrn výhod občana hlášeného k trvalému pobytu v obci Vestec.

Být vesteckým občanem je nejen čest, ale je to pro obě strany i výhodné. Věříme, že nabídka se bude neustále rozrůstat a bude motivací pro přihlášení se k trvalému pobytu, právě ve Vestci, kde žijete. Tento program platí od 1.1. 2012 a bude uznán všem občanům států EU přihlášeným k trvalému pobytu do 31.8. daného roku.

 

Program pro děti

– Obecní úřad vyplácí na základě žádosti každému narozenému dítěti přihlášenému ve Vestci porodné 3000 Kč

– každé vestecké dítě bude uvítáno v rámci Vítání občánků a odměněno

– rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají přednostní právo pro přijetí do Mateřské školy Vestec

– na každé dítě (do 18let) hlášené ve Vestci je na základě žádosti vyplácen příspěvek na bydlení v částce 2000 Kč ročně

Program pro spoluobčany nad 18 let

– každému vesteckému občanu nad 18 let věku je na základě žádosti vyplácen příspěvek na bydlení v částce 1300 Kč ročně

– každý vestecký občan má zvýhodněné ceny ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec (až 30%)

– každý vestecký občan má zvýhodněné ceny pro Sportovní rybolov na Vesteckém rybníku (až 66%)

– každý vestecký občan bude mít zvýhodněné ceny pro parkování v připravovaných, modrých zónách obce

– zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

Program pro seniory

– každý vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného invalidního důchodu) má na základě podané žádosti nárok na příspěvek pro seniory ve výši 2000 Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 18 let)

– každý vestecký senior při dosažení významného jubilea obdrží příspěvek 1000 Kč  (od 70 let)

– v rámci Spolku vesteckých seniorů má každý vestecký senior dotované kulturní akce (až 50%)

– v rámci pečovatelské služby má každý imobilní vestecký senior, či starobní důchodce nad 70 let dotované ceny dovážených jídel

– zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání (skříň, sedačka a pod.)

– zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

 

Formuláře na žádosti o sociální příspěvek je možno vyzvednout na obecním úřadě nebo stáhnout z webových stránek níže.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na obecním úřadě  nejpozději do 30.09. daného roku. 

 

 

Formuláře a pravidla programu ke stažení zde

Pravidla sociálního programu

Pravidla sociálního programu obce Vestec

Formuláře sociálního programu

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - dospělý (PDF)

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - dospělý (EXCEL)

Formulář žádosti i příspěvek na bydlení - dítě (PDF)

Formulář žádosti i příspěvek na bydlení - dítě (EXCEL)

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - senior (PDF)

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - senior (EXCEL)

Formulář žádosti o porodné (PDF)

Formulář žádosti o porodné (EXCEL)