Sociální program obce

Připravili jsme pro Vás souhrn výhod občana hlášeného k trvalému pobytu v obci Vestec.

Být vesteckým občanem je nejen čest, ale je to pro obě strany i výhodné. Věříme, že nabídka se bude neustále rozrůstat a bude motivací pro přihlášení se k trvalému pobytu, právě ve Vestci, kde žijete. Tento program platí od 1.1. 2012 a bude uznán všem občanům států EU přihlášeným k trvalému pobytu do 31.8. daného roku.

 

Program pro děti

– Obecní úřad vyplácí na základě žádosti každému narozenému dítěti přihlášenému ve Vestci porodné 3000 Kč

– každé vestecké dítě bude uvítáno v rámci Vítání občánků a odměněno

– rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají přednostní právo pro přijetí do Mateřské školy Vestec

– na každé dítě (do 18let) hlášené ve Vestci je na základě žádosti vyplácen příspěvek na bydlení v částce 1500 Kč ročně

Program pro spoluobčany nad 18 let

– každému vesteckému občanu nad 18 let věku je na základě žádosti vyplácen příspěvek na bydlení v částce 1300 Kč ročně

– každý vestecký občan má zvýhodněné ceny ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec (až 30%)

– každý vestecký občan má zvýhodněné ceny pro Sportovní rybolov na Vesteckém rybníku (až 66%)

– každý vestecký občan bude mít zvýhodněné ceny pro parkování v připravovaných, modrých zónách obce

– zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

Program pro seniory

– každý vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného invalidního důchodu) má na základě podané žádosti nárok na příspěvek pro seniory ve výši 1000 Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 18 let)

– každý vestecký senior při dosažení významného jubilea obdrží příspěvek 1000 Kč  (od 70 let)

– v rámci Spolku vesteckých seniorů má každý vestecký senior dotované kulturní akce (až 50%)

– v rámci pečovatelské služby má každý imobilní vestecký senior, či starobní důchodce nad 70 let dotované ceny dovážených jídel

– zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání (skříň, sedačka a pod.)

– zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

 

Formuláře na žádosti o sociální příspěvek je možno vyzvednout na obecním úřadě nebo stáhnout z webových stránek níže.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na obecním úřadě  nejpozději do 31.10. daného roku. 

 

 

Formuláře a pravidla programu ke stažení zde

Pravidla sociálního programu

Pravidla sociálního programu obce Vestec

Formuláře sociálního programu

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - dospělý (PDF)

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - dospělý (EXCEL)

Formulář žádosti i příspěvek na bydlení - dítě (PDF)

Formulář žádosti i příspěvek na bydlení - dítě (EXCEL)

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - senior (PDF)

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení - senior (EXCEL)

Formulář žádosti o porodné (PDF)

Formulář žádosti o porodné (EXCEL)