ROK 2024

ROK 2023

Návštěva prince Edwarda, vévody z Edinburghu, v ČR, kde mj. zasadil poslední strom v lipové Aleji Prince Philipa ve Vestci dne 24. 5. 2023.

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014