Sociální poradenství

Pro obyvatele naší obce, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a je pro ně obtížné řešit ji vlastními silami, jsou připraveni pomoci pracovníci sociálních odborů MěÚ Jesenice a MěÚ Černošice. Mohou vám pomoci se získáním potřebné informace ze sociální oblasti (např. z oblasti bydlení, sociálních služeb, zaměstnání…), přes pomoc s orientací v různých dávkových systémech (dávky státní sociální podpory, hmotné nouze nebo dávky poskytované Českou správou sociálního zabezpečení), po konkrétní pomoc při komunikaci s dalšími úřady či organizacemi. Mezi poskytované služby patří také pomoc a podpora neformálním pečovatelům, tj. osobám, které se sami starají o svého blízkého.

Je vhodné domluvit si schůzku se sociálním pracovníkem dopředu.