Mateřská škola

Mateřská škola se nachází přímo v obci a její kapacita je max. 140 dětí ve věku od 3 let. Kromě dosažení věku 3 let musí žadatel splňovat podmínku trvalého pobytu v obci. Zřizovatelem mateřské školy je obec Vestec.

Chci zjistit další informace o mateřské škole

Základní škola

Obec Vestec podepsala v minulosti dohodu o spolupráci s městem Jesenice a také s městskou částí Praha 11, která umožňuje přijímat vestecké děti do základních škol na území Jesenice a Prahy 11. Nejvíce našich žáků stále navštěvuje ZŠ Campanus a proto byla obcí zřízena autobusová linka právě k této škole.

Informace ke Campanus BUSu

 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Obec Vestec má pro následující školní rok uzavřenou smlouvu o spolupráci s městskou částí Praha 11 a také s městem Jesenice.

Všechny základní školy zřizované městskou částí Praha 11 a základní školy zřizované městem Jesenice budou přijímat vestecké žáky k povinné školní docházce ve školním roce 2023/2024. Kritéria pro přijetí si stanovují ředitelé jednotlivých základních škol, nicméně obecně platí, že přednost mají děti ze spádových oblastí dané školy, poté budou přijímány děti s adresou trvalého pobytu ve Vestci.

Rodiče mají možnost podat si přihlášky do více základních škol.

Zápisy do všech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 11 budou probíhat v termínu 12. – 13.4. 2023 (ZŠ Ke Kateřinkám 11. – 12.4. 2023). Některé školy umožňují od 1.4. 2023 vygenerovat si přihlášku k zápisu a rezervovat si konkrétní termín zápisu v dané škole na stránce https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. V minulých letech měla obec Vestec uzavřené dílčí smlouvy o spolupráci s těmito základními školami: ZŠ Campanus, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mikulova, ZŠ Donovalská, ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ a MŠ Chodov. K základní škole ZŠ Campanus, kterou stále navštěvuje většina vesteckých dětí, zajišťuje obec Vestec školní autobus (ranní i odpolední) pro žáky 1.-3. tříd.

Zápis do ZŠ Zdiměřice bude probíhat v termínu 18. – 19.4. 2023, s možností přihlašovat se k zápisu elektronicky od 14.3. 2023 na webu školy.

Zápis do ZŠ a ZUŠ Jesenice bude probíhat v termínu 3. – 4.4. 2023, s možností přihlašovat se k zápisu elektronicky 20. – 24. 3. 2023 na webu školy.

Většina škol organizuje v březnu Den otevřených dveří pro budou prvňáčky, sledujte stránky jednotlivých škol.

Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2023/2024.pdf

Zápis do Mateřské školy Vestec pro školní rok 2023/2024

Zápis bude probíhat dne 9. 5. 2023 od 8:30 do 16:30 v budově Mateřské školy Vestec (U Hřiště 576, Vestec) a je určen pro všechny děti, které nejpozději 31.8. 2023 dovrší věku 3 let. Zápis je určen také pro ukrajinské děti se statutem dočasné ochrany.

Konkrétní čas je možné si rezervovat od 11. 4. 2023 na odkazu zveřejněném na webových stránkách školky. Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (nebo jím pověřená osoba) a předloží:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a trvalého bydliště. Cizinci předkládají pas rodiče i dítěte, nebo průkaz trvalého pobytu rezidenta. Ukrajinské děti, kterým byla udělena dočasná ochrana, předkládají potvrzení o pobytu a vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře (2. strana)

Každá žádost bude mít přidělené registrační číslo. Žádost o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Kritéria pro přijetí do MŠ Vestec