Mateřská škola

Mateřská škola se nachází přímo v obci a její kapacita je 125 dětí ve věku od 3 let. Kromě dosažení věku 3 let musí žadatel splňovat podmínku trvalého pobytu v obci, a to nejen dítě, ale také alespoň jeden zákonný zástupce. Zřizovatelem mateřské školy je obec Vestec.

Chci zjistit další informace o mateřské škole

Základní škola

Obec Vestec podepsala v minulosti dohodu o spolupráci s městskou částí Praha 11, která umožňuje přijímat vestecké děti do všech základních škol na území Prahy 11. Pro školní rok 2021/2022 se např. jedná o ZŠ Mikulova nebo ZŠ Chodov. Nejvíce našich žáků stále navštěvuje ZŠ Campanus a proto byla obcí zřízena autobusová linka právě k této škole.

Informace ke Campanus BUSu

 

Zvláštní zápis do mateřské školy Vestec pro ukrajinské děti proběhne 6.6.2022 od 8:30 – 15:00 hod.

Podmínky_zápisMŠ_UA.jpg

Zvláštní zápis do základních škol pro ukrajinské děti s trvalým pobytem ve Vestci bude probíhat podle harmonogramu jednotlivých škol, dle nařízení MŠMT to může být kdykoliv v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. 2022.

 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Obec Vestec má pro následující školní rok uzavřenou smlouvu o spolupráci s městskou částí Praha 11 a nově také s městem Jesenice.

Všechny základní školy zřizované městskou částí Praha 11 a základní školy zřizované městem Jesenice budou přijímat vestecké žáky k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023. Kritéria pro přijetí si stanovují ředitelé jednotlivých základních škol, nicméně obecně platí, že přednost mají děti ze spádových oblastí dané školy, poté budou přijímány děti s adresou trvalého pobytu ve Vestci a teprve poté zájemci z jiných oblastí.

Rodiče mají možnost podat si přihlášky do více základních škol.

Zápisy do všech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 11 budou probíhat v termínu 6.-7.4. 2022. Některé školy umožňují od 1.4. 2022 vygenerovat si přihlášku k zápisu a rezervovat si konkrétní termín zápisu v dané škole na stránce https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. V minulých letech měla obec Vestec uzavřené dílčí smlouvy o spolupráci s těmito základními školami: ZŠ Campanus, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mikulova, ZŠ Donovalská, ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ a MŠ Chodov. K základní škole ZŠ Campanus, kterou stále navštěvuje většina vesteckých dětí, zajišťuje obec Vestec školní autobus (ranní i odpolední) pro žáky 1.-3. tříd.

Zápis do ZŠ Zdiměřice bude probíhat v termínu 5.-7.4. 2022, s možností přihlašovat se k zápisu elektronicky od 7.3. 2022.

Zápis do ZŠ a ZUŠ Jesenice bude probíhat v termínu 4.-5.4. 2022.

Většina škol organizuje v březnu Den otevřených dveří pro budou prvňáčky, sledujte stránky jednotlivých škol.

Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2022/2023.pdf