S platností od 05.05.2022 byla zrušena pandemická pohotovost – od tohoto dne už není vyžadováno nošení respirátorů či roušek ani ve zdravotnických zařízeních či sociálních zařízeních vybraných typů. Od tohoto dne také zdravotní pojišťovny přestanou hradit PCR testy svým pojištěncům, s výjimkou PCR testů na žádanku od lékaře.

Od 14.4.2022 platí povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest POUZE ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních vybraných typů.

V prostředcích veřejné dopravy (včetně taxislužby nebo dálkové přepravy) ani uvnitř budov, která nejsou zdravotnickým nebo sociálním zařízením, se již ochrana nosu a úst nevyžaduje (jen doporučuje).

 

S platností od 1.3.2022 se ruší omezení počtu osob na hromadných, kulturních, sportovních i volnočasových akcích. Každý, kdo je účasten veřejného zdravotního pojištění, má od 1.3.2022 nárok na 1 PCR test měsíčně zdarma. Zatím zůstává v platnosti povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve veřejné dopravě, ve vnitřních prostorách staveb, pracovištích, na hromadných akcích, v divadle, kině, na koncertě či při sportovních utkáních.

S platností od 9.2. 2022 není nutné prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce (s výjimkou pro návštěvníky sociálních zařízení). Dochází také ke zvýšení maximálního počtu osob na hromadných akcích. Od 18.2. 2022 končí povinné testování zaměstnanců i studentů ve školách.

 

Aktuálně platná opatření v souvislosti s pandemií naleznete na covid portále Ministerstva vnitra.

Portál přehledně informuje o:

  • podmínkách pro cestování do zahraničí
  • očkování, vakcínách a očkovacích centrech
  • vládních omezeních platných v různých životních situacích
  • příznacích nemoci, karanténě, izolaci
Certifikáty o očkování si můžete stáhnout na očkovacím portále občana: ocko.uzis.cz