Kontakty

Kontaktní údaje

Korenspondenční adresa:     

Obec Vestec

Vestecká č.p. 3

252 50  Vestec

 

Bankovní spojení: 0388054389 / 0800

IČO: 00507644

DIČ: ————-

 

V souvislosti s nařízením vlády ČR jsou úřední hodiny pro veřejnost omezeny:

Pondělí     7:30 – 12:00, 13:00-17:00

Úterý         pouze po telefonické domluvě  8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Středa       8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Čtvrtek      pouze po telefonické domluvě  8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 

 

Úřední hodiny celého úřadu:

Pondělí   7:30 – 12 h. a 13 – 17 h.

Středa    8 – 12 h. a 13 – 18 h.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí   7:30 – 12 h. a 13 – 17 h.

Úterý      8 – 12 h. a 13 – 16 h.

Středa    8 – 12 h. a 13 – 18 h.

Čtvrtek   8 – 12 h. a 13 – 16 h.

Datová schránka:

cytasj8

Oficiální www – URL:  https://www.vestec.cz

Telefonické kontakty:

   Telefonické kontakty na Obecní úřad:

   313 035 501 Podatelna, ověření podpisu a listin,

   602 349 529 Podatelna

   313 035 502 Poplatky, ověřeni podpisu a listin, přihlášení k trvalému pobytu

313 035 509 Evidence obyvatel, ověření podpisů a listin, Sociální program

   313 035 503, 602 232 060 Starosta

   313 035 504 Stavební technik

   313 035 505 referent ochrany ZPF

   313 035 506 Tajemnice obecního úřadu

   313 035 507 Účetní

   313 035 508 Poštovní přepážka (PO-PÁ 8:00-12:00, 13:00-18:00), ul. U Hrubých 650, Vestec

   311 249 166 Ředitelka Mateřské školy

   603 463 133 Pečovatelská služba – Kvalitní podzim života: Lenka Klestilová

E-mailové kontakty:

Starosta obce e-mail: starosta@vestec.cz

Místostarostka obce e-mail: mistostarostka@vestec.cz

Podatelna elektronické pošty e-mail:  podatelna@vestec.cz

Obecné informace: info@vestec.cz

Technické služby obcetechnickesluzby@tsvestec.cz

Komise pro dopravu a bezpečnost e-mail: doprava@vestec.cz

Komise kulturní e-mail: kultura@vestec.cz

Komise pro vydávání Vesteckých listů e-mail: redakce@vestec.cz

Administrátor web stránek e-mail: webmaster@vestec.cz

Mateřská školka Vestec e-mailmsvestec@vestec.cz

Pečovatelská služba Vestec : Lenka Klestilová, tel.: 603 463 133

Rychlá pomoc:

Obecní policie (Non-stop linka): 313 035 500, 739 156 156

Kontakt na Policii ČR Jesenice:  974 882 770,  602 306 494, e-mail: stckraj@mvcr.cz

Tísňová linka: 112

Policie ČR: 158

Hasiči: 150

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vestec: 737 259 138

Záchranná služba: 155

Poruchy veřejného osvětlení: 731 410 419 (Po-Pá 7-16hod), App Obec Vestec, e-mail: technickesluzby@tsdb.cz

Poruchy elektřiny ČEZ: 840 850 860

Poruchy PLYN: 1239

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

udrzbaDispečink divize Údržba & Provoz, tel. 734 755 514

  •  (údržba zeleně, úklid komunikací a chodníků, údržba mobiliáře a obecního majetku)

odpady Dispečink divize Odpady & Doprava, tel. 731 410 418 

  • (autodoprava, odpadové hospodářství)

voda Dispečink divize Vodovody & Kanalizace, tel. 603 711 374, 734 755 512 

  • (vodovody a kanalizace, čistírna odpadních vod)

technologie2 Dispečink divize Technologií, tel. 731 410 419 

  • (veřejné osvětlení, reklamní plochy)

Kontrolní otázka:
3 + 12 =