Kontakty

Kontaktní údaje

Korenspondenční adresa:     

Obec Vestec

Vestecká č.p. 3

252 50  Vestec

 

Bankovní spojení: 0388054389 / 0800

IČO: 00507644

DIČ: ————-

 

Úřední hodiny celého úřadu:

Pondělí   7:30 – 12 h. a 13 – 17 h.

Středa    8 – 12 h. a 13 – 18 h.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí   7:30 – 12 h. a 13 – 17 h.

Úterý      8 – 12 h. a 13 – 16 h.

Středa    8 – 12 h. a 13 – 18 h.

Čtvrtek   8 – 12 h. a 13 – 16 h.

Datová schránka:

cytasj8

Oficiální www – URL:  https://www.vestec.cz

Telefonické kontakty:

   Telefonické kontakty na Obecní úřad:

   313 035 501 Podatelna, ověření podpisu a listin, Sociální program

   313 035 502 Poplatky, ověřeni podpisu a listin, přihlášení k trvalému pobytu

   313 035 503, 602 232 060 Starosta

   313 035 504 Stavební technik

   313 035 505, 602 349 529, Fax: 241 931 335 Sekretariát starosty

   313 035 506 Tajemnice obecního úřadu

   313 035 507 Učetní

   313 035 508 Poštovní přepážka (PO-PÁ 8:00-12:00, 13:00-18:00), ul. U Hrubých 650, Vestec

   311 249 166 Ředitelka Mateřské školy

   603 463 133 Pečovatelská služba – Kvalitní podzim života: Lenka Klestilová

E-mailové kontakty:

Starosta obce e-mail: starosta@vestec.cz

Místostarostka obce e-mail: mistostarostka@vestec.cz

Podatelna elektronické pošty e-mail:  podatelna@vestec.cz

Obecné informace: info@vestec.cz

Technické služby obcetechnickesluzby@tsvestec.cz

Komise pro dopravu a bezpečnost e-mail: doprava@vestec.cz

Komise kulturní e-mail: kultura@vestec.cz

Komise pro vydávání Vesteckých listů e-mail: redakce@vestec.cz

Administrátor web stránek e-mail: webmaster@vestec.cz

Mateřská školka Vestec e-mailmsvestec@vestec.cz

Pečovatelská služba Vestec : Lenka Klestilová, tel.: 603 463 133

Rychlá pomoc:

Obecní policie (Non-stop linka): 313 035 500, 739 156 156

Kontakt na Policii ČR Jesenice:  974 882 770,  602 306 494, e-mail: stckraj@mvcr.cz

Tísňová linka: 112

Policie ČR: 158

Hasiči: 150

Hasičský Záchranný Sbor Praha – Chodov: 950 854 011  

Záchranná služba: 155

Poruchy veřejného osvětlení: 731 410 419 (Po-Pá 7-16hod), App Obec Vestec, e-mail: technickesluzby@tsdb.cz

Poruchy elektřiny ČEZ: 840 850 860

Poruchy PLYN: 1239

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

udrzbaDispečink divize Údržba & Provoz, tel. 734 755 514

  •  (údržba zeleně, úklid komunikací a chodníků, údržba mobiliáře a obecního majetku)

odpady Dispečink divize Odpady & Doprava, tel. 731 410 418 

  • (autodoprava, odpadové hospodářství)

voda Dispečink divize Vodovody & Kanalizace, tel. 603 711 374, 734 755 512 

  • (vodovody a kanalizace, čistírna odpadních vod)

technologie2 Dispečink divize Technologií, tel. 731 410 419 

  • (veřejné osvětlení, reklamní plochy)

Kontrolní otázka:
4 + 7 =