Obecní organizace

Obec Vestec je zřizovatelem příspěvkových organizací: Mateřské školy Vestec, Technických služeb obce Vestec a Sportoviště obce Vestec.

Mateřská škola Vestec, p.o.

Školka se nachází v klidné části obce poblíž Vesteckého rybníka a sportoviště. Disponuje 6 třídami pro 125 dětí a vlastní jídelnou. Školní zahrada je osazena certifikovanými dětskými herními prvky a několika pískovišti. Děti mají k dispozici velké množství hraček a didaktických pomůcek. Mateřská škola se aktivně podílí na kulturním dění v obci a pořádá během školního roku několik akcí pro širokou veřejnost.

 

Sportoviště obce Vestec, p.o.

Sportovní areál zahrnuje travnaté fotbalové hřiště, cvičební sál, krytou sportovní halu a mj. také venkovní posilovnu. Veškeré sportovní oddíly jsou součástí Sportovní centrum Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec (SCTJVV).

 

Technické služby obce Vestec, p.o.

Technické služby obce Vestec zajišťují údržbu veškerých veřejných prostranství v obci a spravují všechna dětská hřiště. Zajišťují také provoz sběrného dvora a starají se o ryby ve Vesteckém rybníku.

Obec Vestec je také zakladatelem společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o, kterou v současné době spravuje společně s obcemi Psáry, Březová – Oleško, Vrané nad Vltavou, Dolní Břežany. Obec Vestec stále zůstává vlastníkem většinového podílu této společnosti.

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

Veškeré záležitosti ohledně veřejného osvětlení, vody a komunálního, tříděného odpadu i bioodpadu vyřizuje společnost Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o..