Střednědobý výhled rozpočtu obce

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2024 schválen ZO 27.3.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2022 schválen ZO 14.12.2016

Střednědobý výhled rozpočtu 2017 – 2020 schválen ZO 16.12.2015

Rozpočet na rok 2021

Schválené rozpočtové opatření září 2021

Deník rozpočtu září 2021 - příjmy

Deník rozpočtu září 2021 - výdaje

Schválené rozpočtové opatření červen 2021

Deník rozpočtu červen 2021 - příjmy

Deník rozpočtu červen 2021 - výdaje

Schválené rozpočtové opatření duben 2021

Deník rozpočtu duben 2021 – příjmy

Deník rozpočtu duben 2021 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření leden 2021

Deník rozpočtu leden 2021 příjmy

Deník rozpočtu leden 2021 výdaje

Schválený rozpočet na rok 2021 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2020

Rozpočet na rok 2020

Schválený Závěrečný účet obce Vestec za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 12/2020

Přílohy k výkazům

Schválené rozpočtové opatření prosinec 2020_2

Deník rozpočtu prosinec 2020_2 – příjmy

Deník rozpočtu prosinec 2020_2 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření prosinec 2020_1

Deník rozpočtu prosinec 2020_1 – příjmy

Deník rozpočtu prosinec 2020_1 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření říjen 2020

Deník rozpočtu říjen 2020 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření září 2020

Deník rozpočtu září 2020 – příjmy

Deník rozpočtu září 2020 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření červen 2020

Deník rozpočtu červen 2020 – příjmy

Deník rozpočtu červen 2020 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření leden 2020

Deník rozpočtu leden 2020 – příjmy

Deník rozpočtu leden 2020 – výdaje

Schválený rozpočet na rok 2020 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 10.12.2019

Rozpočet na rok 2019

Závěrečný účet 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 12/2019

Přílohy k výkazům

Schválené rozpočtové opatření Prosinec 2019_2

Deník rozpočtu prosinec 2019_2 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření Prosinec 2019_ 1

Deník rozpočtu prosinec 2019_1 – příjmy

Deník rozpočtu prosinec 2019_1 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření Září 2019

Deník rozpočtu září 2019 – příjmy

Deník rozpočtu září 2019 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření Červen

Deník rozpočtu červen 2019 – příjmy

Deník rozpočtu červen 2019 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření Březen 2019

Deník rozpočtu březen 2019 – příjmy

Deník rozpočtu březen 2019 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření Únor 2019

Deník rozpočtu únor 2019 – příjmy

Deník rozpočtu únor 2019 – výdaje

Schválené rozpočtové opatření Leden 2019

Deník rozpočtu leden 2019 příjmy

Deník rozpočtu leden 2019 výdaje

Schválený rozpočet na rok 2019 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 12. 12. 2018

Rozpočet na rok 2018

Závěrečný účet 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 12/2018

Přílohy k výkazům

Schválené rozpočtové opatření Prosinec 2018 2

Deník rozpočtu prosinec 2018_2_příjmy

Deník rozpočtu prosinec 2018_2_výdaje

Schválené rozpočtové opatření Prosinec 2018 1

Deník rozpočtu prosinec 2018_1_příjmy

Deník rozpočtu prosinec 2018_1 výdaje

Schválené rozpočtové opatření Září 2018

Deník rozpočtu září 2018_příjmy

Deník rozpočtu září 2018_příjmy

Schválené rozpočtové opatření Červen 2018

Deník rozpočtu Červen 2018_příjmy

Deník rozpočtu Červen 2018_výdaje

Schválené rozpočtové opatření Březen 2018

Deník rozpočtu Březen 2018_příjmy

Deník rozpočtu Březen 2018_výdaje

Schválené rozpočtové opatření Leden 2018

Deník rozpočtu Leden 2018 příjmy

Deník rozpočtu Leden 2018 výdaje

chválený rozpočet na rok 2018 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13. 12. 2017

Rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 14.12.2016

Závěrečný účet 2017

Schválené rozpočtové opatření Prosinec 2017

Deník rozpočtu prosinec 2017_výdaje

Schválené rozpočtové opatření Září 2017

Deník rozpočtu Září 2017 příjmy

Deník rozpočtu Září 2017 výdaje

Schválené rozpočtové opatření Červen 2017

Deník rozpočtu Červen 2017 příjmy

Deník rozpočtu Červen 2017 výdaje

Schválené rozpočtové opatření Duben 2017

Deník rozpočtu Duben 2017 příjmy

Deník rozpočtu Duben 2017 výdaje

Schválené rozpočtové opatření Leden 2017

Deník rozpočtu Leden 2017 příjmy

Deník rozpočtu Leden 2017 výdaje

Rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 16.12.2015

Schválený závěrečný účet za rok 2016 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.6.2017

Rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17.12.2014

Rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17.12.2013

Rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18.12.2012

Rozpočet na rok 2012

Schválený rozpočet na rok 2012 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2011

Rozpočet na rok 2011

Schválený rozpočet na rok 2011 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 22.12.2010

Rozpočet na rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 15.12.2009

Rozpočet na rok 2009

Schválený rozpočet na rok 2009 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.12.2008

Rozpočet na rok 2008

Schválený rozpočet na rok 2009 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne X.X.2007

Rozpočet na rok 2007

Schválený rozpočet na rok 2009 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne X.X.2006