Představení obce

Díky své poloze patří Vestec mezi atraktivní příměstské lokality v sousedství Prahy. Na původní venkovskou zástavbu navázaly od devadesátých let nové obytné lokality. Podél komunikace Vídeňské došlo k rozvoji komerční výstavby.

Klidovou zónou zůstala tzv. zelená páteř v okolí Vesteckého rybníka s volnočasovými aktivitami pro malé i velké, Alejí svobody, cyklostezkou a naučnou planetární stezkou.

Původní katastr obce zasahoval až ke kostelu v sousední obci Hrnčíře. Nyní je část tohoto území připojena ke katastru Prahy 11 a část ke katastru města Jesenice. V lokalitě u Hrnčíř, která zůstala v katastru obce Vestec, se v současné době nachází cca 50 rodinných domů a území určené pro rozvoj obytné výstavby, které se již zastavuje. Od centrální části obce je tato lokalita oddělena zemědělskými plochami.

Obec Vestec je obcí I. typu, jejím pověřeným obecním úřadem je městský úřad Jesenice (obec II. typu), obcí s rozšířenou působností jsou Černošice (obec III. typu).

Zajímavé odkazy