Místní poplatky

Přehled a ceník místních poplatků 2021

Poplatky na rok 2021

Poplatek za odpad

Informace k platbám

Výši poplatku naleznete v Přehledu místních poplatků. Liší se intenzitou svozu (1x za týden nebo 1x za 14 dní) a velikostí sběrné nádoby. Nádoby o objemu 120 l a 240 l si občané pořizují sami na vlastní náklady.

Poplatky lze platit bankovním převodem na účet vedený u ČS 0388054389/0800 nebo KB: 107-2845800287/0100 nejpozději do 28.2..

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS – pro rodinné domy: VS = č.p. (např. 141, nebo 21…), pro bytové domy: VS = č. bytu 0000 č.p. (např. 050000322, nebo 1200000375…).

Doporučujme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a účel platby (např. Novák – odpad).

Hotově či platební kartou lze poplatky uhradit v podatelně Obecního úřadu Vestec ve dnech:
pondělí 7:30-12:00 a 13:00-17:00,  
středa  8:00-12:00 a 13:00-18:00.

 

Další informace týkající se komunálního odpadu fyzických osob

Známka na popelnici se již nevydává – k identifikaci slouží čip, který po přihlášení a zaplacení poplatku za odpad připevní pracovník TSDB s.r.o. na vaši sběrnou nádobu.

K odvozu odpadu se přihlásíte vyplněním přihlášky a jejím doručením do podatelny obecního úřadu. Přihlášku lze vyplnit osobně v podatelně.

Nevyvezenou popelnici u rodinných domů můžete reklamovat u dispečera TSDB, s.r.o., pana Kvítka, na tel: 731 410 418, nejlépe v den svozu. Je nutné nechat nevyvezenou nádobu vyndanou, dokud nebude vyvezena. Svozový den nádob je v pátek, ale doporučujeme nádoby připravit již ve čtvrtek večer. Svoz nádob při 14denním svozu je v SUDÉ TÝDNY.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad mohou občané Vestce odevzdat ve sběrném dvoře v ulici Na Průhoně 159.

Vyřizuje: Marcela Ženožičková

Poplatek za psy

Informace k platbám

Výši poplatku naleznete Přehledu místních poplatků. Od roku 2021 jsou nově od poplatku osvobozeni majitelé psa převzatého z místního spolku Pes nejvěrnější přítel, z.s. a to na dobu 2 let od osvojení psa.

Poplatky lze platit bankovním převodem na účet vedený u ČS 0388054389/0800 nebo KB: 107-2845800287/0100 nejpozději do 31.03..

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS – pro rodinné domy uvádějte VS = č. p. (např. 141, nebo 21…), pro bytové domy uvádějte VS ve tvaru: č. bytu 00000 č. p. (např. 0500000375, nebo1200000375…).

Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a účel platby (např. Novák – pes).

Hotově či platební kartou lze poplatky uhradit v podatelně Obecního úřadu Vestec ve dnech:
pondělí 7:30-12:00 a 13:00-17:00, 
středa 8:00-12:00 a 13:00-18:00.

 

Další informace pro majitele psů

Každého psa staršího 3 měsíců má jeho majitel povinnost přihlásit osobně v podatelně obecního úřadu, kde s ním bude sepsána přihláška. Pro přihlášení psa si připravte vyplněný očkovací průkaz s číslem čipu a svůj občanský průkaz.

Po přihlášení a zaplacení poplatku bude majiteli vydána identifikační psí známka.

Vyřizuje: Marcela Ženožičková

Poplatky za užívání veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství zahrnuje poplatky např. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro prodej či pro poskytování služeb,  kontejnerů na stavební suť dočasně umístěných na veřejném prostranství, za umístění reklamních zařízení či za užívání veřejného prostranství pro sportovní či kulturní akce. Ceník naleznete v záložce Přehled místních poplatků – ceník.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Vokounová