Formuláře

Níže naleznete nejčastější formuláře a žádosti.

Sociální program obce Vestec

Každý trvale hlášený občan Vestce má možnost požádat si každý rok o finanční příspěvek na bydlení. Od roku 2023 mohou občané žádat o příspěvek ve výši 1300 Kč pro dospělého a 2000 Kč pro dítě. Všichni senioři mohou k základní žádosti ve výši 1300 Kč navíc zažádat o dalších 2000 Kč pro seniory. A rodiče novorozených občánků Vestce mohou žádat o jednorázové porodné ve výši 3000 Kč.

Pravidla a lhůty pro podávání žádostí v sociálním programu naleznete zde.

Žádosti - sociální program obce Vestec

Žádost - příspěvek na bydlení - dospělý_2023.pdf

Žádost - příspěvek na bydlení - dospělý_2023.xlsx

Žádost - příspěvek na bydlení - dítě_2023.pdf

Žádost - příspěvek na bydlení - dítě_2023.xlsx

Žádost - příspěvek pro seniory_2023.pdf

Žádost - příspěvek pro seniory_2023.xlsx

Žádost - porodné.pdf

Žádost - porodné.xlsx

Přihlášky a ohlášky

Přihláška ke svozu komunálního odpadu

Plátcem poplatku je buď vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků bytových jednotek u bytových domů. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, popř. vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Platí lhůta 15 dnů pro ohlášení důležitých změn týkajících se plátce poplatku (přihlášení ale i odhlášení od poplatku) správci poplatku (obecní úřad). Přihlášku či odhlášku doručte do podatelny obecního úřadu.

Přihláška k odpadu.pdf

Více informací na stránce Místní poplatky.

Přihlášení psa do evidence obce Vestec

Každého psa staršího 3 měsíců má jeho majitel povinnost přihlásit osobně v podatelně obecního úřadu, kde s ním bude sepsána přihláška. Pro přihlášení psa si připravte vyplněný očkovací průkaz s číslem čipu a svůj občanský průkaz. Platí povinnost ohlásit všechny rozhodné změny (nabytí i pozbytí psa) do 15 dnů od chvíle, kdy tyto změny nastaly.

Po přihlášení a zaplacení poplatku bude majiteli vydána identifikační psí známka.

Více informací na stránce Místní poplatky.

Různé žádosti a vzory

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Budete-li chtít kácet na svém pozemku dřeviny, pak si pro zjednodušení agendy můžete stáhnout žádost o povolení skácení. Tuto žádost vyplňte, přiložte požadované přílohy a podejte na OÚ Vestec. Vaší žádostí se bude zabývat OÚ, případně Komise životního prostředí.

POZOR! Kácení se obvykle povoluje v době vegetačního klidu dřevin.
Přílohy vypsané v žádosti jsou povinné.

Žádost o povolení kácení dřevin pro stavební záměr.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf

Žádost o připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Žádost - návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žadatel musí být osobou oprávněnou k podání žádosti (podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů) a musí prokázat splnění obou podmínek pro zahájení správního řízení, tedy zánik užívacího práva osoby, jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen, a zároveň prokázat, že dotyčný nemovitost neužívá.

Žádost o zahájení správního řízení ve věci zrušení trvalého pobytu občanovi ČR.pdf

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Plná moc na přepis vozidla

V některých případech je potřeba potvrdit tzv. zvláštní plnou moc. Zvláštní plná moc se od „obyčejné“ plné moci liší tím, že zmocnitel v ní co nejpřesněji specifikuje účel zmocnění.

Formulář plné moci na přepis vozidla.pdf

Plná moc - Souhlas vlastníka s přihlášením fyzické osoby do nemovitosti

Jak doručit formuláře na obecní úřad?

Formuláře, žádosti a přihlášky lze doručit prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky obce Vestec DS:cytasj8 nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Vestec v úředních hodinách.