Formuláře

Níže naleznete nejčastější formuláře a žádosti.

Sociální program obce Vestec

Každý trvale hlášený občan Vestce má nárok požádat si každý rok o finanční příspěvek na bydlení ve výši 1300 Kč pro dospělého a 1500 Kč pro dítě. Všichni senioři mohou navíc zažádat o dalších 1000 Kč. A rodiče novorozených občánků Vestce mohou žádat o jednorázové porodné ve výši 3000 Kč.

Pravidla a lhůty pro podávání žádostí v sociálním programu naleznete zde.

Žádosti - sociální program obce Vestec

Žádost - příspěvek na bydlení - dospělý.pdf

Žádost - příspěvek na bydlení - dospělý.xlsx

Žádost - příspěvek na bydlení - dítě.pdf

Žádost - příspěvek na bydlení - dítě.xlsx

Žádost - příspěvek pro seniory.pdf

Žádost - příspěvek pro seniory.xlsx

Žádost - porodné.pdf

Žádost - porodné.xlsx

Přihlášky a ohlášky

Přihláška k odpadu

Ohlášení ubytovací kapacity

Ohlášení zahájení činnosti poskytování úplatného pobytu

Různé žádosti a vzory

Žádost o vydání čísla popisného

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Budete-li chtít kácet na svém pozemku dřeviny, pak si pro zjednodušení agendy můžete stáhnout žádost o povolení skácení. Tuto žádost vyplňte, přiložte požadované přílohy a podejte na OÚ Vestec. Vaší žádostí se bude zabývat OÚ, případně Komise životního prostředí.

POZOR! Kácení se obvykle povoluje v době vegetačního klidu dřevin.
Přílohy vypsané v žádosti jsou povinné.

Žádost o povolení kácení dřevin pro stavební záměr.pdf

Žádost o připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost - návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Obecná žádost

Plná moc na přepis vozidla

V některých případech je potřeba potvrdit tzv. zvláštní plnou moc. Zvláštní plná moc se od „obyčejné“ plné moci liší tím, že zmocnitel v ní co nejpřesněji specifikuje účel zmocnění.

Formulář plné moci na přepis vozidla.doc

Jak doručit formuláře na obecní úřad?

Formuláře, žádosti a přihlášky lze doručit prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky obce Vestec DS:cytasj8 nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Vestec v úředních hodinách.