Redakční komise

Cílem naší komise je komunikace s veřejností a to pomocí klasických médií:

  • Webové stránky obce Vestec
  • Vestecké listy 
  • Facebook

Jednotlivé členy komise můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailových adresách, rádi s vámi zkonzultujeme vaše návrhy.

 

Redakční informace

Pravidla pro vydávání Vesteckých listů

Pravidla diskuze na Facebooku (od 6.4.2017)

Zápisy ze schůze Redakční komise

Schůze RK - únor 2019

Členové redakční komise

Marek Kowalewski

Předseda komise

redakce@vestec.cz

Václav Drahoš
Blanka Pašková

Člen komise
Kronika obce
pr@vestec.cz

Mgr. Lukáš Jindřich

Člen komise
Facebookové stránky obce

fb@vestec.cz

Vedením obecní kroniky byla pověřena Blanka Pašková, člen redakční komise.

Kronika obce Vestec

Kronika obce Vestec - 2020

Kronika obce Vestec - 2019

Kronika obce Vestec - 2018

Kronika obce Vestec - 2017

Kronika obce Vestec - 2016

Kronika obce Vestec - 2015

Kronika obce Vestec - 2014

Kronika obce Vestec - 2013

Retrospektivní kronika obce Vestec - 1938 - 2002