Redakční komise

Cílem naší komise je komunikace s veřejností a to pomocí klasických médií:

  • Webové stránky obce Vestec
  • Vestecké listy 
  • Facebook

Jednotlivé členy komise můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailových adresách, rádi s vámi zkonzultujeme vaše návrhy.

 

Redakční informace

Pravidla pro vydávání Vesteckých listů

Pravidla diskuze na Facebooku (od 6.4.2017)

Zápisy ze schůze Redakční komise

Schůze RK - únor 2019

Členové redakční komise

Marek Kowalewski

Předseda komise
Šéfredaktor Vesteckých listů

redakce@vestec.cz

Hana Vaněčková

Člen komise
Kronika obce od roku 2022

Vendula Zrucká

Člen komise

Kateřina Haladová

Člen komise

haladova@vestec.cz

Osobou pověřenou správou sociálních sítí obce Vestec (Instagram a Facebook) byl dne 5. 6. 2023 usnesením Rady obce schválen místostarosta René Tůma.
Kontakt: facebook@vestec.cz
Vedením obecní kroniky do roku 2021 (od roku 2003) byla pověřena Blanka Pašková, od září 2022 vede obecní kroniku Hana Vaněčková. Kroniky obce od roku 2022 budou zveřejňovány s časovým odstupem několika let, dříve budou zveřejňována kalendária událostí daného roku. Zveřejněné kroniky jsou po domluvě k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě, v přítomnosti kronikáře.

Kronika obce Vestec

Kronika obce Vestec - 2021

Kronika obce Vestec - 2020

Kronika obce Vestec - 2019

Kronika obce Vestec - 2018

Kronika obce Vestec - 2017

Kronika obce Vestec - 2016

Kronika obce Vestec - 2015

Kronika obce Vestec - 2014

Kronika obce Vestec - 2013

Retrospektivní kronika obce Vestec - 1938 - 2002