Redakční komise

Cílem naší komise je komunikace s veřejností a to pomocí klasických médií:

  • Webové stránky obce Vestec
  • Vestecké listy 
  • Facebook

Jednotlivé členy komise můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailových adresách, rádi s vámi zkonzultujeme vaše návrhy.

 

Redakční informace

Pravidla pro vydávání Vesteckých listů

Pravidla diskuze na Facebooku (od 6.4.2017)

Zápisy ze schůze Redakční komise

Schůze RK - únor 2019

Členové redakční komise

Marek Kowalewski

Předseda komise
Šéfredaktor Vesteckých listů

redakce@vestec.cz

Hana Vaněčková

Člen komise
Kronika obce od roku 2022

Mgr. Lukáš Jindřich

Člen komise
Facebookové stránky obce

fb@vestec.cz

Vedením obecní kroniky od roku 2003 do roku 2021 byla pověřena Blanka Pašková, od září 2022 vede obecní kroniku Hana Vaněčková.

Kronika obce Vestec

Kronika obce Vestec - 2021

Kronika obce Vestec - 2020

Kronika obce Vestec - 2019

Kronika obce Vestec - 2018

Kronika obce Vestec - 2017

Kronika obce Vestec - 2016

Kronika obce Vestec - 2015

Kronika obce Vestec - 2014

Kronika obce Vestec - 2013

Retrospektivní kronika obce Vestec - 1938 - 2002