Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Žádosti do programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ je možné podávat od 6.6.2022 buď elektronicky do systému + vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné podobě se všemi přílohami doručit do 30 dnů od podání na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, nebo prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje: keebyyf ve formátu pdf spolu se všemi náležitostmi a přílohami ve formátu pdf.

  • Žadatel musí vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za ekologický zdroj vytápění – kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.
  • Kompletní podmínky tohoto dotačního programu jsou dostupné kliknutím zde.
  • V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky Krajského úřadu prostřednictvím e-mailu: kotliky@kr-s.cz nebo na infolince 257 280 991.