Místní poplatky 2023

Od roku 2023 (a za rok 2022 zpětně) nebudou vybírány žádné poplatky za svoz komunálního odpadu. Tato služba bude pro občany Vestce zdarma. Nadále ale zůstává v platnosti ohlašovací povinnost – nový původce odpadu vyplní přihlášku ke svozu odpadu, ve které uvede velikost nádoby (120 l nebo 240 l) a četnost svozu (1x týdně nebo 1x za 14 dnů). Také změny týkající se stávajících přihlášek podávejte osobně nebo písemně na poplatky@vestec.cz.

Poplatky ze psů zůstávají ve stejné výši jako v minulém roce a jsou splatné nejpozději do 31.3. 2023. Držitel psa je povinen přihlásit psa staršího 3 měsíců a také ohlásit všechny změny údajů do 15 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly.

Za zvláštní užívání veřejného prostranství a dočasné umístění např. stavebních zařízení či velkoobjemových kontejnerů je stanoven poplatek ve výši 10 Kč/m2/den a poplatník je povinen předem ohlásit zvláštní užívání obecnímu úřadu.

Více informací o všech poplatcích včetně tabulky poplatků naleznete na stránce Místní poplatky.