Bezpečí v obci

Minimalizace výskytu trestné činnosti

Jednou z priorit zastupitelstva obce je minimalizace výskytu trestné činnosti na území naší obce.

Od roku 2010 je postupně budován kamerový systém, který pokrývá nejen obec Vestec, ale i většinu obcí v regionu Dolnobřežanska. Obecní policie funguje 24 h denně a kromě jiného je také pravidelně cvičena k poskytování první pomoci, protože právě hlídka je na místě zásahu jako první a může tak výrazně přispět k záchraně lidských životů.