Dobiáš – historie

J. E. Dobiáš – jeho život a parní mlékárna ve Vestci

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“. Einstein

Záměrně začínám tímto mottem, protože se domnívám, že právě tato slova jasně vystihují, co pan J.E.Dobiáš pro obec Vestec znamenal.

Poprvé spatřil světlo světa 24.2.1863 v Bukovce (okr. Pardubice). Prusko-rakouská válka v roce 1866 zapříčinila, že musel opustit domov. Obecnou školu navštěvoval v Telecím u Poličky a v Jimramově.

V pruském Slezku pokračoval ve studiích na gymnáziu. Pak následovaly hospodářské školy v Prenzlau a v Halle.

Vojenská léta strážil v Prazeu tzv.pionýrů – příslušníků jednotek technického vojska. Dále ve stručnosti uvedu, že byl úředníkem, adjunktem, pojezdným, ale také nadsprávcem na velkostatku. Ve Vestci žil od roku 1897 a na statcích č.2 a 11 a v domě č.4 vlastnil již dříve zmíněnou parní mlékárnu, která byla do roku 1914 jako jediná v kraji. Úřad obecního starosty zastával čtyři roky a v obecní radě zasedal plných 24 let. Čtyři roky řídil jednotu Sokol ve Vestci a deset let v Jesenici. Velel vesteckým hasičům a zároveň byl starostou hasičské župy v Jílovém.

Zaváděl různé hospodářské metody (např. lanovou orbu) a vykonával i mnoho funkcí a činností, které přesahovaly rámec obce. Zemřel 28.3.1932 a pohřeb se konal za velké účasti obyvatel, hasičských sborů celého okresu a dalších korporací. Tyto poslední údaje zaznamenal p.Fr.Vojtěchovský, který převzal po p.Dobiášovi pomyslnou kronikářskou štafetu.

Pan Dobiáš se významně podílel na rozvoji průmyslové výroby a to již od roku 1899. V té době byla ve Vestci vybudována parní mlékárna (č.p.4). Na existenci této mlékarny, která patřila p.Dobiášovi, upozorňují i Dějiny zemědělského průmyslu v ČR. Stroje byly poháněny parou, jenž vyráběl stacionární parní stroj, ten roztáčel transmisi, která uváděla do chodu pracovní stroje (odstředivky, pastéry, máselnice, aopd.) Transmise je zastaralé zařízení složené z hřídelů, ložisek, řemenic a spojek. Pára byla též využívaná k pasterizaci mléka, k dezinfekci obalů – konví a výrobních nádob. Odstřeďovala se zde smetana, případně se vyrábělo máslo. Provoz mlékárny byl ukončen v roce 1914.

 

Blanka Pašková, kronikářka